Vuur is fascinerend. Vuur is een element met een krachtige energie. Ze is voedend en inspirerend; ze werkt transformerend bij mijn – en ook jouw – groeiprocessen. Het is een metafoor voor ons innerlijk vuur, voor transformatie, voor zuivering en heling. Soms ervaren we vuur als destructief, maar zelfs dán staat het in dienst van vernieuwing.

een basis voor vuur

Animated GIF van het - symbolische - innerlijk vuur.

Elk vuur heeft een basis nodig, de plaats waar het kan starten, waar het gevoed kan worden en waar het resultaat te bewonderen is. In symbolische zin: waar het innerlijke vuur – een wens, een doel of een verandering – in gang wordt gezet, gevoed en het resultaat gevoeld kan worden. Het hart als symbool voor de vuurplaats waar mijn innerlijk vuur brandt.

Mijn hart volgen betekent voor mij: blijvend gehoor gegeven aan de roep van het vuur. Telkens opnieuw de weg mogen bewandelen die ik in de training tot vuurloop-instructeur* ben ingeslagen. Een weg die keer op keer naar een volgend stukje transformatie leidt.

blijf reizen, blijf op weg

Foto: Dees bij de houtstapel voor een vuurloop

Die plek waar ons innerlijk vuur brandt, maar die soms zó onbereikbaar lijkt en die we diep van binnen tóch allemaal weten te vinden. Die prachtige plek waar het soms zo verdraaid lastig is om toegang toe te krijgen. Maar blíjf op weg, blijf reizen! Er kómt een moment…
 

* Dankbaar voor de liefdevolle begeleiding door Definest:
Ursula, Ron, Hetty en de mededeelnemers Callista, Charissa, Esmeralda en Jacqueline.