Vuur is fascinerend. Vuur is een element met een krachtige energie. Het voedt, inspireert en werkt transformerend bij groeiprocessen. Fysiek vuur is een metafoor voor ons innerlijk vuur en staat voor transformatie, zuivering en heling. Soms ervaren we vuur als destructief, maar zelfs dán staat het in dienst van vernieuwing.

een basis voor vuur

Animated GIF van ons symbolische innerlijke vuur.

Elk vuur heeft een basis nodig, een plaats waar het kan starten, gevoed kan worden en waar het resultaat te bewonderen is. In symbolische zin is dat het hart: waar het innerlijke vuur voor een wens, een doel of een verandering in gang wordt gezet, wordt gevoed en het resultaat gevoeld kan worden. Het hart als symbool voor de vuurplaats waar mijn innerlijk vuur brandt.

Mijn hart volgen betekent voor mij: gehoor gegeven aan de signalen van je hart en vertrouwen op die intuïtie. Telkens opnieuw een weg mogen bewandelen, zoals ik dat in de training tot vuurloop-instructeur* heb mogen ervaren. Een weg die keer op keer naar een volgend stukje transformatie leidt.

blijf reizen, blijf opweg

Foto: bij de houtstapel voor een vuurloop

Die plek waar ons innerlijk vuur brandt, maar die soms zó onbereikbaar lijkt en die we diep van binnen tóch allemaal weten te vinden. Die prachtige plek waar het soms zo verdraaid lastig is om toegang toe te krijgen. Maar blíjf op weg, blijf reizen! Er kómt een moment…
 

* Dankbaar voor de liefdevolle begeleiding door Definest.