De natuur als metafoor

Wat fijn om je hier op mijn persoonlijke website te zien.
 

Enkele belangrijk items in mijn leven zijn bewustzijn, natuur en verbinding.
Als metafoor staat de natuur voor het leven en verbinding voor (geestelijke) voeding. Het is mijn passie om zoveel mogelijk mensen de helpende kracht van de natuur en verbinding te laten ervaren door middel van coach-trajecten.

Antwoorden op levensvragen, een zoektocht naar zingeving, een zetje in de goede richting…
De natuur laat je zien en voelen waar je jouw balans hervindt. En het kunnen verbinden van mensen door en met jou is een kracht die we allemaal in ons hebben, maar die zich bij jou wellicht nog onvoldoende heeft geopenbaard.