Foto van Dees Gerrits.

Dees Gerrits, Rijksmuseum, 2016
Foto: Arno Kaat

Een Brabantse vader en Zeeuwse moeder strijken neer in het oosten van Nederland. Daar groeit Dees op als een geboren en getogen Achterhoeker, maar zonder het echte roots-gevoel.

Dees, een korte biografie

Als ‘dromer die zich niet thuis voelt in het onderwijssysteem’ beleeft deze gevoelige knul een slow start van zijn educatieve periode. Van mavo gaat het via havo naar het hbo, dat nét niet in één keer wordt afgerond. In de herkansing?… Nee, tóch maar werk vinden in zijn liefde voor fotografie.

Foto van een brandende houtstapel, de passie van Dees.

Naast werk en gezin doorgrondt hij op autodidactische wijze de computer. Jaren later mondt dit uit in een deeltijdstudie ICT en Management aan het HBO. Na twee jaar wordt die opleiding ingewisseld voor een opleiding coaching en counseling. Met al deze bagage werkt hij een aantal jaren gedetacheerd in het sociale domein bij diverse gemeenten. De toenemende rol van mantelzorger is voor Dees een reden om dichter bij huis te gaan werken. Zo komt hij als begeleider in contact met de medemens met een licht verstandelijke beperking.

nieuwe ronde, nieuwe kansen

Met het wegvallen van de mantelzorg volgt een periode van bezinning en verdieping van zijn persoonlijke groeiproces, zijn spirituele pad.
Onlangs heeft hij deze periode in zijn leven bekroond met een mooi cadeau: een korte maar intensieve training tot gecertificeerd vuurloop-instructeur. “Ik heb naar mijn hart geluisterd en gehoor gegeven aan de roep van het helende vuur.”

Met veel enthousiasme en liefde voor de groeiprocessen, en de rol die het vuur hierbij kan spelen, gebruikt Dees de helende kracht van het vuur in zijn workshops en als onderdeel in de coachtrajecten.