Foto van Dees Gerrits.

Dees Gerrits, Rijksmuseum, 2016
Foto: Arno Kaat

Een Brabantse vader en Zeeuwse moeder strijken neer in het oosten van Nederland. Daar groei ik, Dees, op als een geboren en getogen Achterhoeker, maar zonder het echte roots-gevoel.

Dees, een korte biografie

Als ‘dromer die zich niet thuis voelt in het onderwijssysteem’ beleef ik, een nog al gevoelige knul, een slow start van m’n educatieve periode. Van mavo gaat het via havo naar het hbo, dat nét niet in één keer wordt afgerond. In de herkansing?… Nee, tóch maar werk vinden in mijn liefde voor fotografie.
Foto van een brandende houtstapel, de passie van Dees.

Naast mijn werk en m’n gezin doorgrond ik op autodidactische wijze de computer. Jaren later mondt dit uit in een deeltijdstudie ICT en Management aan het HBO. Na twee jaar wissel ik die opleiding in voor een opleiding coaching en counseling. Met al deze bagage werk ik een aantal jaren gedetacheerd in het sociale domein bij diverse gemeenten. De toenemende rol van mantelzorger is echter een reden om dichter bij huis te gaan werken. Zo kom ik als begeleider in contact met de medemens met een licht verstandelijke beperking.

nieuwe ronde, nieuwe kansen

Met het wegvallen van de mantelzorg volgt een periode van bezinning en verdieping van mijn persoonlijke groeiproces. Ik volg mijn spirituele pad.
Onlangs is deze periode in mijn leven bekroond met een mooi cadeau: een korte maar intensieve training tot gecertificeerd vuurloop-instructeur. Ik heb naar mijn hart geluisterd en gehoor gegeven aan de roep van het helende vuur!

Met veel enthousiasme en liefde voor de groeiprocessen, en de rol die het vuur hierbij kan spelen, gebruik ik de helende kracht van het vuur in workshops en als onderdeel van coachtrajecten.